Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Dynamic Future

Oriëntering: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat te behalen waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van de lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU) die als ondergewaardeerd worden beschouwd gezien hun potentieel toekomstig rendement en in aandelen van de EMU-lidstaten met een goed momentum. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een ruime srpeiding van de risico's. Doelstelling: De aandeelhouder een zo hoog mogelijk globaal resultaat aanbieden.

Bekijk de trimestriële fiche van Dynamic Future.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord