Heeft mijn burgerlijke staat een invloed op mijn pensioen?

Als u de hoofdkostwinner bent en u uw partner zonder werk ten laste heeft, dan krijgt u later als koppel één enkel gezinspensioen. Werkt u beiden en draagt u beiden sociale lasten af, dan krijgt u later allebei een afzonderlijk rustpensioen.

Wat is het gezinspensioen?

In het verleden was het vaak de man die het inkomen van een gezin moest genereren, terwijl het de vrouw was die het huishouden op haar schouders nam. Deze taakverdeling had als gevolg dat de vrouw geen eigen pensioenrechten opbouwde en het koppel dus na pensioenleeftijd terugviel op één enkel ouderdomspensioen.

Dit is de reden waarom het percentage van het gemiddelde loon dat als pensioenrechten wordt toegekend, de zogenaamde gezinscoëfficiënt, 75% bedraagt. Dit percentage bepaalt de berekening van het wettelijke pensioen van de hoofdkostwinner van een gezin. Dit noemt men het ‘gezinspensioen’. De voorwaarde hiervoor is wel dat u als gepensioneerde uw partner ten laste heeft.

Wat is het alleenstaandenpensioen?

Het aantal gezinnen met twee verdieners blijft groeien. Steeds vaker verdienen beide partners een inkomen en beiden betalen sociale bijdragen, waardoor ze beiden recht hebben op een eigen pensioen.

In deze situatie krijgt één gezin dan ook 2 afzonderlijke rustpensioenen, maar die worden berekend met een gezinscoëfficiënt van 60%. Dit wordt ook wel het ‘alleenstaandenpensioen’ genoemd. De naam verwijst uiteraard alleen naar de berekening, niet naar de effectieve burgerlijke staat van een koppel. U kunt dus ook een alleenstaandenpensioen ontvangen als u getrouwd bent.

In sommige gevallen ligt het bedrag van één gezinspensioen erg dicht bij het totaalbedrag van twee alleenstaandenpensioenen. De RVP zal beide berekeningen uitvoeren en het hoogste bedrag zal worden uitgekeerd. De verhouding in huidige uitkeringen tussen twee alleenstaandenpensioen voor één gezin en het gezinspensioen is vandaag ongeveer 70% - 30%. In de toekomst zal het aandeel van 30% voor gezinspensioenen naar alle waarschijnlijkheid nog afnemen.

Ik ben bijna gepensioneerd-ERGO-Je suis bientôt pensionné(e)
De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord