Kan ik met meerdere contracten pensioensparen?

Om comfortabel met pensioen te gaan heeft u al snel tussen € 150.000 en € 200.000 nodig. Afhankelijk van uw sociaal statuut kan dit zelfs nog meer zijn. Om snel aan dit bedrag te raken, kunt u twee of meerdere contracten aangaan om aan pensioensparen te doen. Maar dit is fiscaal niet interessant.

Twee of meerdere contracten

U kunt in principe gedurende uw leven meerdere contracten voor pensioensparen aangaan. U mag ook zelf kiezen of u die bij een verzekeraar of een bank neemt (of allebei). Weet wel dat u per jaar maar één contract fiscaal kunt inbrengen en dat u bovendien wettelijk verplicht bent om in elk contract minstens vijf stortingen te doen.

Hoe zit het fiscaal?

Elk jaar mag u maar één contract inbrengen voor het fiscaal voordeel van 30%. Het is dus logisch dat u in uw belastingaangifte het contract aangeeft met de hoogste storting dat jaar. Het is niet zo dat u verschillende contracten kunt inbrengen tot u aan het fiscale maximumbedrag voor pensioensparen zit - u kunt maar één contract inbrengen. Best is dus om in één bepaald jaar maar in één enkel contract geld te storten.

Meer dan het fiscaal maximum

Als u twee of meer pensioenspaarcontracten heeft, moet u weten dat elke storting boven het fiscale maximum geen extra fiscaal voordeel oplevert. Sterker nog: wanneer de eindtaxatie van het fiscale pensioenspaarcontract wordt ingehouden (anticipatieve heffing van 8% op 60 jaar), zal het volledige bedrag belast worden. Indien u heeft genoten van het fiscale voordeel op de premie, is dit in verhouding een lage belasting. Indien u echter meer dan het fiscale maximum spaarde, zal u op een deel van de premie geen fiscaal voordeel genieten en wel belast worden. Dat is in het nadeel van de spaarder. U ondervindt dit nadeel niet, indien u elk jaar alternerend spaart in twee verschillende contracten. Dus nooit in één jaar in twee verschillende contracten.

Wil u toch meer sparen en meer fiscaal voordeel genieten?

Neem dan contact op met uw ERGO-adviseur voor informatie.

Zoek uw adviseur
Wat moet ik over mijn pensioen weten-ERGO-Que dois-je savoir au sujet de la pension
De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord