Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik trouw?

Als u trouwt met iemand die zelf pensioenrechten heeft opgebouwd, dan ontvangt u beiden een alleenstaandenuitkering. Trouwt u en neemt u uw partner ten laste, dan ontvangt u samen één gezinspensioen.

De invloed van uw huwelijk op uw pensioen

U gaat trouwen? Proficiat! Wij wensen u en uw partner een mooie toekomst toe waarin u samen gelukkig oud kunt worden – zonder financiële zorgen. Weet u dat uw huwelijk een goede zaak is voor uw pensioen? Als alleenstaande ontvangt u namelijk slechts één alleenstaandenpensioen, berekend met de minder voordeligere alleenstaandencoëfficiënt van 60%. Als u trouwt, dan krijgt u samen ofwel twee van die alleenstaandenpensioenen ofwel een voordelig berekend gezinspensioen.

De invloed van uw huwelijkspartner op de berekening van uw pensioen

Er zijn drie mogelijkheden als u trouwt:

  • Uw partner heeft gewerkt en voldoende pensioenrechten opgebouwd. Als uw huwelijkspartner zelf ook een pensioen ontvangt, krijgt het gezin gewoon twee alleenstaandenpensioenen. Met andere woorden: er is geen impact op uw pensioenuitkering.
  • Uw partner heeft niet gewerkt en geen pensioenrechten opgebouwd. Als u uw partner ten laste neemt, zal dit een positieve invloed hebben op het uitgekeerd pensioen dat dan voortaan zal berekend worden op basis van de voordelige gezinscoëfficiënt van 75%.
  • Uw partner heeft slechts beperkt gewerkt en maar weinig pensioenrechten opgebouwd. De RVP zal beide berekeningen uitvoeren en het hoogste bedrag zal worden uitgekeerd.

Het is de taak van deze diensten om de inkomsten van de Sociale Zekerheid, gevormd door bijdragen van alle actieve leden, te verdelen onder alle gepensioneerden. De essentie van dit systeem is dan ook ‘repartitie’. Dit betekent dat de mensen die inkomsten hebben (verplicht) sociaal moeten zijn met mensen die dit niet (langer) hebben. Om hier een idee rond te vormen: elke werknemer en zelfstandige geeft ongeveer 7,5% van zijn inkomen aan de huidige gepensioneerden.

Wil u meer weten over de invloed van uw huwelijk op uw pensioen?

Ga zeker eens langs bij uw ERGO-adviseur voor meer uitleg.

Zoek uw adviseur
Wat moet ik over mijn pensioen weten-ERGO-Que dois-je savoir au sujet de la pension
De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord