Algemeen 

ERGO Insurance NV (“ERGO”) maakt deel uit van de ERGO Group. Op zijn beurt is de ERGO Group een onderdeel van de Munich Re-groep, die op wereldvlak tot de topspelers onder de (her)verzekeraars behoort. 

Zowel nationaal, Europees als internationaal is er een groeiende aandacht voor het belang van duurzame ontwikkelingen, beleggingen en investeringen. Hieronder vallen: 

  • het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid in beleggingsbeslissingen, 
  • het vooropstellen van duurzame beleggingsdoelstellingen, en 
  • het promoten van ecologische en sociale kenmerken. 

In dit kader werd in de Europese Unie de Transparantieverordening aangenomen (EU-Verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector). 

De Transparantieverordening heeft als doel om ERGO’s klanten meer transparantie te geven over de manier waarop ERGO rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen en in haar verzekeringsadvies. 

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die een wezenlijke negatieve impact op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. 

Ongunstige effecten op duurzaamheid worden niet in aanmerking genomen 

ERGO hecht veel belang aan deze ontwikkelingen. Anderzijds is het belangrijk om te benadrukken dat ERGO zich in een bijzondere positie bevindt: onze verzekeringsportefeuille is in ‘run-off’, wat concreet betekent dat wij geen nieuwe producten meer ontwikkelen of commercialiseren. 

Onze focus ligt daarom op het nakomen van onze bestaande verplichtingen ten aanzien van onze klanten op een zorgvuldige en efficiënte manier. Voor de bestaande producten zullen wij onze beleggingsbeslissingsprocedure en investeringsstrategie dan ook niet wijzigen met het oog op de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Bijgevolg zal ERGO de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren aldus niet in aanmerking nemen. 

Productinformatie 

Niettegenstaande voormelde beleggings- en investeringsstrategie, promoten sommige van onze beleggingsoplossingen ecologische, sociale of bestuurlijke kenmerken. Meer informatie daarover vindt u hier terug.

Beloningsbeleid 

De Transparantieverordening heeft eveneens een impact op het beloningsbeleid van ERGO. Het is de bedoeling dat hiermee een gezond en doeltreffend risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico's wordt gepromoot en dat niet aangezet wordt tot het nemen van grote risico's in verband met duurzaamheid. 

Binnen de ERGO-groep zijn regels en processen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ons beloningsbeleid geen aanleiding geeft tot significante duurzaamheidsrisico’s op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied. Dit verkleint het risico van belangrijke negatieve gevolgen op de waarde van onze onderneming en de investeringen van onze klanten. 

ERGO als rechtstreekse verzekeraar 

ERGO geeft advies aan haar klanten als rechtstreekse verzekeraar. Gelet op de run-off van de verzekeringsportefeuille zal ERGO voor de bestaande producten haar beleggings- en verzekeringsadvies niet wijzigen met het oog op de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Bijgevolg zal ERGO de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidfactoren aldus niet in aanmerking nemen bij haar beleggings- of verzekeringsadvies.


Overzicht duurzaamheidskenmerken van onze fondsen

Tak23-fondsen met een duurzaamheidskenmerk

Opgelet! Met ingang vanaf 1/1/2022 geldt de verplichting om te rapporteren inzake duurzaamheid. Uitsluitend jaarrapporten vanaf 2021 bevatten de vereiste SFDR informatie.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit