Uitkering bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier. Laat dit invullen door uw arts en stuur dit samen met de andere gevraagde documenten door naar claims@ergo.be. Na evaluatie van uw dossier en na overleg met de raadgevend geneesheer van ERGO kunnen we uw schadedossier ten gronde gaan beoordelen.

Ongeveer 6 weken voor de einddatum van uw contract, zal u van ons een brief ontvangen. U zal ons dan onder andere uw rekeningnummer moeten meedelen, zodat wij op het afgesproken tijdstip kunnen overgaan tot uitbetaling.

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier. Onder punt 3 van het aangifteformulier vindt u alle toe te voegen bijlagen terug.

Indien de waarborgen premievrijstelling en/of rente bij arbeidsongeschiktheid zijn onderschreven, zullen deze, afhankelijk van de wachttijd en de minimum arbeidsongeschiktheidsdrempel, in werking treden. Dit staat in uw persoonlijk certificaat of in de bijzondere voorwaarden beschreven.

De uitgekeerde rente in geval van arbeidsongeschiktheid wordt fiscaal beschouwd als vervangingsinkomen en wordt op dezelfde manier belast.

Zodra we het kwijtschrift ingevuld en vergezeld van een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart en bankkaart (met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren) ontvangen hebben, storten we dit binnen de 5 werkdagen op uw rekening.

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier in geval van overlijden. Zorg er zeker voor dat de gevraagde documenten erbij zijn. Dit kan u bezorgen aan 
ERGO Insurance
tav Claims
Loksumstraat 25
1000 Brussel

We maken een kwijtschrift op en sturen dit naar de respectieve begunstigde(n) voor ondertekening.  Zodra dit ondertekend terugkomt met een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart en bankkaart (met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren), gaan we over tot uitbetaling van het overlijdenskapitaal. 

De kosten worden gedragen door ERGO, behalve bij een minnelijke medische expertise. In dat geval draagt elke partij de kosten van zijn eigen aangestelde arts.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (zoals pixels). Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen door de websites die u bezoekt.  Wij gebruiken cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken. We gebruiken ook cookies voor anonieme statistieken die ons in staat stellen te begrijpen hoe u onze website gebruikt en om ons te helpen de klantenservice voor u te verbeteren.
U heeft het recht om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat het weigeren van het gebruik van cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wil weten over het gebruik van cookies door ERGO, of als u uw cookie-instellingen voor deze website wil aanpassen, raadpleeg dan ons beleid betreffende Cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord