Uitkering bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier. Laat dit invullen door uw arts en stuur dit samen met de andere gevraagde documenten door naar claims@ergo.be. Na evaluatie van uw dossier en na overleg met de raadgevend geneesheer van ERGO kunnen we uw schadedossier ten gronde gaan beoordelen.

Ongeveer 6 weken voor de einddatum van uw contract, zal u van ons een brief ontvangen. U zal ons dan onder andere uw rekeningnummer moeten meedelen, zodat wij op het afgesproken tijdstip kunnen overgaan tot uitbetaling.

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier. Onder punt 3 van het aangifteformulier vindt u alle toe te voegen bijlagen terug.

Indien de waarborgen premievrijstelling en/of rente bij arbeidsongeschiktheid zijn onderschreven, zullen deze, afhankelijk van de wachttijd en de minimum arbeidsongeschiktheidsdrempel, in werking treden. Dit staat in uw persoonlijk certificaat of in de bijzondere voorwaarden beschreven.

De uitgekeerde rente in geval van arbeidsongeschiktheid wordt fiscaal beschouwd als vervangingsinkomen en wordt op dezelfde manier belast.

Zodra we het kwijtschrift ingevuld en vergezeld van een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart en bankkaart (met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren) ontvangen hebben, storten we dit binnen de 5 werkdagen op uw rekening.

Op de website onder de rubriek 'documenten' vindt u het aangifteformulier in geval van overlijden. Zorg er zeker voor dat de gevraagde documenten erbij zijn. Dit kan u bezorgen aan 
ERGO Insurance
tav Claims
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

We maken een kwijtschrift op en sturen dit naar de respectieve begunstigde(n) voor ondertekening.  Zodra dit ondertekend terugkomt met een kopie (recto verso) van uw identiteitskaart en bankkaart (met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren), gaan we over tot uitbetaling van het overlijdenskapitaal. 

De kosten worden gedragen door ERGO, behalve bij een minnelijke medische expertise. In dat geval draagt elke partij de kosten van zijn eigen aangestelde arts.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord