Uw beleggersprofiel

Onze fondsen kan u kiezen in alle beleggingsverzekeringen met of zonder belastingvoordeel. Op basis van uw opgestelde beleggersprofiel krijgt u advies over hoe u uw geld het best kan spreiden.

Hoe gaan we te werk?

Hoe gaan we te werk? Eerst vult u een behoefteanalyse in. Deze vragenlijst geeft zicht op welke risico’s en zekerheden u wil, uw kennis en ervaring en op welke termijn u de zaken ziet en in hoeverre u rekening wenst te houden met duurzaamheid. Dit resulteert in uw beleggersprofiel. We maken een onderscheid tussen vijf profielen.

De vijf beleggersprofielen in een grafiek die de verhouding toont tussen de mate van risico en de kans op potentieel rendement

De 5 profielen zijn: 

Zeer defensief: U wil zo weinig mogelijk risico lopen en uw kapitaal verzekeren. Dit betekent dat het vermijden van risico’s belangrijker is dan rendement.
Defensief: U wil in beperkte mate risico’s nemen om het rendement te verbeteren.
Neutraal: U zoekt het midden tussen risico en rendement. U bent dan ook bereid om beperkt risico’s te nemen voor uw eindkapitaal en tussentijdse schommelingen.
Dynamisch: U wil het rendement verhogen en bent bereid om risico’s te nemen om dit te bereiken. Toch wenst u een beperkte veiligheidsmarge in te bouwen.
Zeer dynamisch: U zoekt maximaal rendement. U bent dan ook bereid variaties toe te staan en risico’s te nemen om het rendement zo veel mogelijk te verhogen.

Voor elk profiel hebben we een gepaste oplossing met verschillende beleggingsmogelijkheden. Wil u weten welk beleggersprofiel u hebt, neem dan contact met ons.

Wat is een risicoklasse?

Aan elk tak23-beleggingsfonds wordt er een risicoklasse toegekend. Dit is een getal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Op die manier kan een belegger inschatten welk fonds het best aansluit bij zijn profiel en zijn behoeftes.

 

Om de verschillende risicoklassen in de financiële sector te harmoniseren, legt de wetgever dezelfde risicoschaal op aan verzekeraars. Deze risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het fonds voor de volledige aanbevolen looptijd in bezit houdt. Het feitelijke risico kan sterk variëren bij eerdere afkoop. Omdat deze fondsen niet beschermd zijn tegen toekomstige marktevoluties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

 

De risicoklasse van de tak23-fondsen kan variëren in de tijd. Indien het marktrisico van een fonds of het kredietrisico van de verzekeraar toe- of afneemt, heeft dit een invloed op de toegekende risicoklasse.

 

De meest recente risicoklasse wordt steeds vermeld in de laatste versie van de betrokken tak23-fondsenfiche.

beleggersprofiel-ERGO-profil d’investisseur
ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit