Belastingontduiking wordt in de huidige samenleving minder en minder aanvaard. Niet alleen op lokaal vlak worden wetgevende initiatieven genomen, maar ook op internationaal niveau. In het kielzog van de Foreign Account Tax Compliancy Act (of FATCA) in de Verenigde Staten, die financiële instellingen wereldwijd verplicht te rapporteren over de financiële tegoeden die Amerikaanse belastingplichtigen bij hen aanhouden, hebben zowel de OESO als de Europese Unie initiatieven genomen om meer internationale fiscale samenwerking tot stand te brengen. De Common Reporting Standard of CRS en de E.U.-richtlijn van 9 december 2014 hebben, net als FATCA, als doel via automatische gegevensuitwisseling te vermijden dat belastingplichtigen in het buitenland aangehouden financiële tegoeden kunnen verbergen voor hun belastingadministratie.

Wat houdt CRS in? 

CRS verplicht financiële instellingen hun cliënteel, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, te identificeren en te onderzoeken of deze niet belastingplichtig zijn in een ander land.

Jaarlijks moeten de financiële instellingen hun klanten die belastingplichtig zijn in een ander land, rapporteren aan hun eigen belastingadministratie.

Deze verplichting geldt niet voor levensverzekeringscontracten in 2de of 3de pijler, waarvan de premie fiscaal in mindering wordt gebracht.

CRS in België

Samen met een 50-tal andere OESO-lidstaten ondertekende België als early adopter in oktober 2014 de multilateraleCompetent Authority Agreement. Voor deze zogenaamde early adopters is CRS in werking getreden sinds 1 januari 2016. De eerste rapporten dienen aangeleverd te worden begin 2017 aan de Belgische belastingadministratie die op zijn beurt de gegevens zal meedelen aan de belastingadministratie van de betrokken landen.

In 2017 zal CRS in werking treden voor een aantal andere OESO-lidstaten.

CRS voor ERGO Insurance

Als Belgische verzekeringsmaatschappij is ook ERGO Insurance verplicht zijn cliënteel te identificeren en klanten die belastingplichtig zijn in een ander land dan België, te rapporteren aan de Belgische belastingadministratie. In dit kader start ERGO Insurance vanaf 1 januari 2016 met de identificatie van zijn klanten door hen onder meer te vragen of ze in een ander land dan België belastingplichtig zijn, om in 2017 in staat te zijn over deze personen een correcte rapportering te doen aan de Belgische belastingadministratie.

Impact van CRS op onze klanten

Om ERGO Insurance in staat te stellen te bepalen of een klant al dan niet moet gerapporteerd worden, zal naast de identificatie van de klant, gevraagd worden of de klant belastingplichtig is in een ander land dan België. Dit zal gebeuren zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.

Indien u als klant van ERGO Insurance gekwalificeerd wordt als niet-Belgische belastingplichtige, is ERGO Insurance verplicht de volgende informatie mee te delen aan de Belgische belastingadministratie (die deze informatie zal doorspelen aan de belastingadministratie van het land waar u belastingplichtig bent):

  • naam, adres en Taxpayer Identification Number of TIN-nummer;
  • geboorteplaats en -datum;
  • contractnummer;
  • waarde van het contract op 31 december van elk jaar.

Wenst u meer informatie?

Indien u nog bijkomende vragen heeft over deze regelgeving, kan u altijd terecht bij Compliance via het e-mailadres compliance@ergo.be

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit