Duaal pensioensparen: voortaan twee mogelijkheden

Sinds 2018 is er een nieuwe regeling rond pensioensparen van kracht, het zogenaamde “duaal pensioensparen”.

Dit biedt u, naast het klassieke stelsel pensioensparen, een tweede mogelijkheid waarbij u jaarlijks een hoger maximumbedrag kan sparen.

Wat is het verschil tussen deze twee stelsels?

  • Het klassieke stelsel: dit is de standaard. U spaart dan tot het bestaande wettelijke maximum van  1020 op jaarbasis en u geniet een belastingvermindering van 30% op het door u gestorte bedrag. U kan voor 2024 dus tot € 306 terugkrijgen via de personenbelasting.
  • Het stelsel met het hogere maximumbedrag: u spaart tot het wettelijke maximum van  1.310 op jaarbasis en u geniet een belastingvermindering van 25% op het door u gestorte bedrag. Hierbij kan u voor 2024 dus tot € 327,5 terugkrijgen via de personenbelasting.
    Opgelet: indien dit stelsel uw voorkeur geniet, moet u dit elk jaar expliciet opnieuw aan ons laten weten vooraleer u het verhoogde maximumbedrag stort.

De wettelijke maxima van beide stelsels worden jaarlijks geïndexeerd.

Welke formule moet u kiezen?

Uiteraard spaart u op uw eigen tempo en volgens uw eigen mogelijkheden. Indien u evenwel kiest voor het stelsel met het hogere maximumbedrag van € 1.310, spaart u wel best minstens € 1.225. Pas dan kan u namelijk een hoger bedrag via de personenbelasting terugkrijgen in vergelijking met het klassieke stelsel met het maximum van € 1020. 

U dient ook elk jaar opnieuw expliciet aan te geven dat u kiest voor het stelsel met het hogere maximumbedrag. Zo niet valt u standaard terug op het klassieke stelsel en wordt het eventueel teveel gestorte bedrag aan u teruggestort.

Wat moet u doen?

U wil in 2024 blijven sparen voor uw pensioen binnen het bestaande wettelijke maximum van € 1020? In dat geval hoeft u niets te doen.

Wenst u in 2024 (opnieuw) te sparen tot het wettelijke maximum van € 1.310? Duid dan uw keuze aan op het aanvraagformulier en stuur dit ten laatste 14 november 2024 ondertekend terug naar changes@ergo.be.

Wij zullen u dan, na de ontvangst van een volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier – vergezeld van een goed leesbare recto-verso kopie van uw identiteitskaart – in de loop van het jaar een overschrijvingsformulier bezorgen waarmee u de premie kan bijstorten.

Anticipatieve heffing

Voor beide stelsels geldt de zogenaamde anticipatieve heffing. Op het moment dat u 60 jaar wordt (voor contracten afgesloten vóór uw 55e verjaardag), zal er een eenmalige eindbelasting van 8% worden ingehouden. Hierna kan u blijven sparen tot en met 31 december van het jaar waarin u 64 jaar wordt (het geld dient op 31 december op de rekening van ERGO te staan). Ook voor deze stortingen kan u de belastingvermindering nog blijven genieten, terwijl ze niet meer worden belast.

U leest er hier meer over.

Heeft u vragen?

Bekijk eerst de lijst met antwoorden op vaak gestelde vragen. Vindt u geen gepast antwoord? Ons Contact Center staat voor u klaar.

  1. De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke fiscale situatie en van de fiscale wetgeving die van toepassing is. Deze kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Meer informatie vindt u op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/pensioensparen.
Ik ben bijna gepensioneerd-ERGO-Je suis bientôt pensionné(e)
ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit