Wijziging aan mijn contract

Bij dit soort contract kan u geen aanvullende dekkingen onderschrijven. Wel kunnen ze worden aangepast in functie van uw nieuw beroepsrisico of worden geschrapt.

Daarvoor kan u contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Opgelet: het is niet mogelijk om aanvullende dekkingen opnieuw te onderschrijven als ze eenmaal geschrapt zijn. 

Geen enkele aanvullende dekking kan worden onderschreven in het kader van een contract van het type LIR 111 Bis. 

In alle andere gevallen kan u de wijziging van de aanvullende dekkingen aanvragen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een uitbreiding van de dekkingen kan u gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen en/of medische onderzoeken te ondergaan. Indien een verhoging van de rente voor arbeidsongeschiktheid wordt aangevraagd, zal tevens een nieuw bewijs van inkomsten moeten worden voorgelegd. 

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is mogelijk en hangt af van uw beleggersprofiel. 

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. U kan beslissen om uw investering in tak 21 of tak 23 te verhogen of te verlagen, of om te opteren voor andere fondsen van tak 23. 

De administratiekosten verbonden aan de eerste wijziging van de beleggingsregel (of switch) tijdens een kalenderjaar bedragen € 40 (geïndexeerd, refererentie-index van 1/01/2010). Vanaf de tweede wijziging tijdens eenzelfde kalenderjaar bedragen de kosten € 80.

Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is mogelijk: de belegging in tak 21 blijft ongewijzigd en u kan opteren voor andere fondsen in tak 23. 

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. De eerste wijziging van de beleggingsregel (of switch) tijdens een kalenderjaar is gratis. Vanaf de tweede wijziging tijdens eenzelfde kalenderjaar bedragen de kosten € 40. 

Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is afhankelijk van uw beleggersprofiel.

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. De risicoklasse van de fondsen kan geraadpleegd worden op de fondsenpagina; de risicoklasse van de gekozen fondsen moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

De beschikbare investeringsmogelijkheden in pensioensparen zijn evenwel beperkt, dit omwille van fiscale redenen. Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Voor een reeks aanpassingen aan uw contract (adreswijziging, wijziging begunstigde, domiciliëring, automatische indexering …) kan u steeds gebruik maken van onze handige formulieren.

Voor andere wijzigingen aan uw contract kan u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Om de periodiciteit van uw contract te wijzigen, kan u een ingevulde en ondertekende aanvraag verzenden naar changes@ergo.be of per post naar volgend adres: 
ERGO Insurance
ter attentie van Changes,
Loksumstraat 25
1000 Brussel

Opgelet: als u opteert voor een maandelijkse storting, is een domiciliëring verplicht. In dat geval verzoeken we u om ons tevens een SEPA-mandaat (domiciliëring) te bezorgen. Dit vindt u in de rubriek 'documenten'.

Een wijziging van de periodiciteit kan eveneens een impact hebben op de kosten voor de aanvullende dekkingen.

Indien u de dekkingen van uw contract wenst te vergelijken met uw nieuwe financiële en/of professionele toestand, vragen we u om contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Bij wijziging van uw professioneel statuut, uw beroep of uw inkomensniveau verzoeken we u ons daarover te informeren. 

U kan dat doen via e-mail naar teleservice@ergo.be, met vermelding van uw naam, voornaam en polisnummer, en met een kopie van de loonfiches van de nieuwe werkgever, evenals een kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart.

We zullen dan nagaan of de dekking van de maandelijkse rente voor arbeidsongeschiktheid nog strookt met uw situatie. 

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. We doen samen een analyse van uw behoeften en beleggersprofiel.

In het kader van pensioensparen bedraagt het fiscale plafond vanaf 2018 standaard € 960. U kan steeds een bijkomende storting doen:

  • sparen zonder fiscaal voordeel, met periodieke stortingen via een bestaande overeenkomst iSave Free Invest, iSave Target of iSave Pension XL : een bijkomende storting is mogelijk vanaf € 500, periodieke stortingen zijn doorgaans mogelijk vanaf € 35 per maand. Het volstaat om het gewenste bedrag te storten op de rekening van ERGO met gebruik van de gestructureerde mededeling die u vindt op uw persoonlijk certificaat (contract) van het type 7xx/xxxx/xxxxx.
  • sparen met fiscaal voordeel: vanaf 2018 kan u het fiscale plafond van uw pensioensparen verhogen tot € 1.230. Wil u het fiscale maximum verhogen? Lees er hier meer over. Een bijkomende storting is mogelijk (doorgaans vanaf € 35). U kan uw contractnummer gebruiken als mededeling (63xxxxxxx/R-xx), gevolgd door 'bijkomende storting'. ERGO zal erop toezien dat het totaal van de gestorte bedragen binnen hetzelfde jaar het fiscaal plafond van het pensioenspaarplan niet overschrijdt.

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een verhoging kunnen we u eveneens een medische vragenlijst vragen.  

De medische formaliteiten zijn niet nodig indien uw spaarplan geen aanvullende dekkingen omvat (natuurlijk overlijden, overlijden door ongeval of arbeidsongeschiktheid).

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een verhoging kunnen we u eveneens een medische vragenlijst vragen.  

De medische formaliteiten zijn niet nodig indien uw spaarplan geen aanvullende dekkingen omvat (natuurlijk overlijden, overlijden door ongeval of arbeidsongeschiktheid).

Indien u onlangs bent verhuisd is het belangrijk ons uw nieuw adres te bezorgen. Dat kan makkelijk via dit handige formulier.

Neen, de wetgever heeft voorzien in het stimuleren van de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstig fiscaal regime. Elke opname uit een pensioenspaarcontract wordt dan ook bekeken als een verbreking van de voorwaarden om te genieten van dit gunstregime. Daarom wordt bij een opname het fiscaal voordeel ongedaan gemaakt (door een inhouding op het bedrag dat wordt opgenomen).

Deze beslissing is het gevolg van de toepassing van de fiscale wetgeving welke bepaalt dat elke opname van een voorschot op een spaarverzekering aanleiding geeft tot een onmiddellijke belastingheffing.

Een voorschot wordt namelijk beschouwd als een vervroegde afkoop met een onmiddellijke belastingheffing van 34 % tot gevolg.

Gelieve contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.  

U zal in contact worden gebracht met een Service Manager om de nodige wijzingen door te voeren. 

Het bedrag dat u mag investeren in uw IPT is afhankelijk van de 80%-regel. Om deze voor u te kunnen berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. Is uw bezoldiging aangepast sinds de laatste controle van de 80%-regel? Heeft u nog bijkomende 2de pijlerplannen afgesloten sinds de laatste controle. 

Om deze gegevens samen met u te controleren, vragen wij u het contactformulier in te vullen of contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. U wordt met een Service Manager verbonden om uw situatie te analyseren en samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal de Service Manager een afspraak met u inplannen.

Het bedrag dat u mag investeren in uw IPT is afhankelijk van de 80%-regel. Om deze voor u te kunnen berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. Is uw bezoldiging aangepast sinds de laatste controle van de 80%-regel? Heeft u nog bijkomende 2de pijlerplannen afgesloten sinds de laatste controle? 

Om deze gegevens samen met u te controleren, vragen wij u het contactformulier in te vullen of contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. U wordt met een Service Manager verbonden om uw situatie te analyseren en samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal de Service Manager een afspraak met u inplannen.

Dit kan enkel voor een contract iSave Pro VAPZ of iSave+Pension (VAPZ of IPT). 

Het voorschot moet dienen voor een privé-investering in een onroerend goed binnen de EER. Een voorschot voor een doel van andere aard is niet toegelaten voor de datum van uw effectieve pensionering. Gelieve contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88 om te zien of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog het bedrag van het voorschot kan zijn. 

Wij moeten van u een expliciete goedkeuring ontvangen om van het nieuwe stelsel van pensioensparen gebruik te maken. Deze goedkeuring moet u bovendien geven voor u de betaling uitvoert, en dit elk jaar opnieuw. Zonder deze jaarlijkse goedkeuring te ontvangen, zijn wij verplicht om u het gestorte bedrag terug te betalen. Om dit te vermijden dient u het formulier op deze website ingevuld aan ons te bezorgen als u meer wil storten dan 990 euro. Wil u gebruik maken van dit verhoogd fiscaal maximum? Lees er hier meer over.

Als u uw pensioensparen wil bijstorten tot € 1.270, zal die bijkomende premie in uw bestaande contract gestort worden. Wil u gebruik maken van dit verhoogd fiscaal maximum? Lees er hier meer over.

Elk jaar dat u binnen het fiscale pensioensparen meer wil storten dan € 990, moet u ons dat telkens opnieuw expliciet laten weten. Hiervoor kan u gebruik maken van het formulier dat u hier vindt. Als u ons dit formulier niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u in dat specifieke jaar binnen uw overeenkomst pensioensparen tot maximaal € 990 wil bijstorten.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit